• Գյուղական համայնքների երիտասարդության իրավիճակի վերլուծություն զեկույց


    Սույն զեկույցը ուղղված է գյուղաբնակ երիտասարդների կարիքների, խնդիրների և զարգացման խոչընդոտների ուսումնասիրմանը: Հետազոտության երկրորդ բաղադրիչում ներկայացված են գյուղաբնակ երիտասարդության իրավիճակի բարելավման հեռանկար-առաջարկները՝ ուղղված պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիներին, տեղական և միջազգային հասարակական կազմակերպություններին և այլ շահագրգիռ կողմերին:


    Սույն զեկույցում հարկ է հաշվի առնել արդյունքների հնարավոր

    սուբյեկտիվությունը և շեղումը իրականությունից՝ հարցվածների կողմից հարցերին սուբյեկտիվ մեկնաբանության տալու պատճառով:    Զեկույցը կարող եք գտնել այս հղումով