• «Ոչ ֆորմալ կրթության ներածություն». Ձեռնարկ ուսուցանողների համար

    Ձեր ուշադրությանը ներկայացվող այս գրքույկը պատրաստվել է ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության, Երիտասարդական միջո­ ցառումների իրականացման կենտրոն ՊՈԱԿ-ի և «Թրեյներների ազգային թիմ» ՀԿ­-ի կողմից՝ ոչ ֆորմալ կրթության միջոցառումներ իրականացնող ուսուցանողների կարողությունների զարգացման և մասնագիտական աջակցության համար:


    Գրքույկի նպատակն է ուսուցանման ոլորտում մաս­ նագիտացող անձանց տրամադրել տեսական և մեթոդական աջակցություն, նրանց ներկայացնել ոչ ֆորմալ կրթության հիմնադրույթները, ինչպես նաև գործնական աշխատանքների կազմակերպման համար տրամադրել մեթո­ դական գործիքարան:


    Ձեռնարկը կարող եք գտնել այս հղումով