• «Տեղական մակարդակում որոշումներ կայացմանը գյուղական երիտասարդության մասնակցությունը» Կարիքի գնահատման արդյունքներ

    Ամփոփ տեղեկատվություն Սառնաղբյուրի Երիտասարդական կենտրոնի կողմից Շիրակ և Լոռի մարզերում անցկացված կարիքի գնահատման մասին, որն իրականացվել է ''RURAL emPOWER'' գյուղաբնակ երիտասարդների մասնակցությունը տեղական մակարդակում որոշումների կայացմանը թեմայով դասընթացի շրջանակներում:

    Ծրագրի Լոռու մարզի գործընկերն էր «ՄԵՆՔ» Լոռու մարզի երիտասարդական ՀԿ֊ն։

    Ամփոփ ներկայացումն այստեղ

    Ծրագիրն իրականացվել է Եվրոպական երիտասարդական հիմնադրամի աջակցությամբ: